Εταιρικές και Ομαδικές Εκδηλώσεις

Κλείστε τις εκδηλώσεις σας στο Escape the room

Η διασκέδαση σε μια ομάδα ειναι εξαιρετικά σημαντικός παράγοντας για το ηθικό των εργαζομένων, τη διατήρηση τους και την παραγωγικότητα. Τόσο άνδρες όσο και οι γυναίκες όλων των ηλικιών μπορούν να συμμετάσχουν στα παιχνίδια διαφυγής μας! Τα δωμάτια διαφυγής μας στοχεύουν να βελτιώσουν τα ακόλουθα μεταξύ των μελών της ομάδας:

1. Επικοινωνία:
Το παιχνίδι δημιουργεί συζητήσεις και απαιτεί συνεργασία για να ολοκληρωθεί με επιτυχία και συνεπώς, αναγκάζει την επικοινωνία μεταξύ των εργαζομένων. Αυτό μπορεί να βελτιώσει τις σχέσεις μεταξύ των συνάδελφων, να φέρει την ομάδα πιο κοντά και να βελτιώσει την ποιότητα της εργασίας.

2. Εμπιστοσύνη:
Η ομαδική ανάπτυξη αυξάνει τον παράγοντα εμπιστοσύνης μεταξύ των εργαζομένων. Οι δραστηριότητες ομαδικής ανάπτυξης δίνουν στην ηγεσία την ευκαιρία να θεωρηθεί ως συνάδελφος και όχι ως αφεντικό, κάτι που μπορεί να κάνει θαύματα για την αυτοπεποίθηση των εργαζομένων. Οι εργαζόμενοι μπορούν να συνδεθούν μεταξύ τους και να εξοικειωθούν περισσότερο με τις μεταξύ τους προσωπικότητες.

3. Σκέψη εκτός του κουτιού:
Παίρνοντας μια ομάδα έξω από το περιβάλλον του γραφείου και βάζοντας την σε νέες εμπειρίες θα αναγκάσει τους εργαζόμενους να σκεφτούν έξω από τη συνηθισμένη ρουτίνα τους. Η μεταξύ τους συνεργασία μπορεί να ενισχύσει τη δημιουργικότητα και νέες ιδέες, οι οποίες θα τους βοηθήσουν σημαντικά όταν επιστρέψουν πίσω στο γραφείο.

4. Κίνητρα
Η ομαδικότητα και η ηγεσία της ομάδας πάνε μαζί. Όσο πιο άνετα μπορούν οι εργαζόμενοι να εκφράζουν τις ιδέες και τις σκέψεις τους, τόσο πιο πολύ θα αυξηθεί η αυτοπεποίθησή τους. Αυτό θα τους ενθαρρύνει να αναλάβουν νέες προκλήσεις.

5. Επίλυση προβλημάτων
Οι συνάδελφοι πρέπει να συνεργάζονται για την επίλυση προβλημάτων, κάτι που μπορεί να βελτιώσει την ικανότητά τους να σκέφτονται ορθολογικά και στρατηγικά. Οι ομάδες που είναι σε θέση να εντοπίσουν πότε παρουσιάζεται ένα πρόβλημα και να εξεύρουν μια λύση μπορούν στη συνέχεια να αναλάβουν αποτελεσματικά δράση όταν προκύψει ένα πραγματικό πρόβλημα.

Ισχύουν ειδικές τιμές για Εταιρικές και Ομαδικές Εκδηλώσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, στο +22433353 ή στο info@escapetheroom.com.cy

2021 Escape The Room Ltd